610/2006

Given i Helsingfors den 20 juli 2006

Statsrådets förordning om ändring av 25 § i universitetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) 25 § som följer:

25 §
Nationalbiblioteket

Nationalbibliotekets direktion gör en framställning till Helsingfors universitet om bibliotekets instruktion och budget. Direktionen fastställer bibliotekets verksamhets- och ekonomiplan och avgör övriga med tanke på bibliotekets verksamhet vittsyftande ärenden.

Nationalbibliotekets verksamhet leds av överbibliotekarien, som utnämns av universitetets kansler på framställning av direktionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 juli 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Överinspektör
Riku Neuvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.