579/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. i arbetsavtalslagen av den 26 januari 2001 (55/2001) en ny 18 § som följer:

2 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

18 §
Arbetstagares rätt att få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag

En arbetstagare har rätt att i enlighet med 32 b § i kommunallagen (365/1995) få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

RP 8/2006
FvUB 6/2006
RSv 58/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.