568/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 25 mars 1996 om register för vattenbruket (212/1996) 7 och 8 § som följer:

7 §
Tillsyn

Livsmedelssäkerhetsverket, arbetskrafts- och näringscentralen samt en veterinär som avses i 5 § lagen om djursjukdomar har rätt att granska av vattenbrukare enligt 6 § förd förteckning samt att utföra andra inspektioner som är nödvändiga vid övervakningen av att detta beslut iakttas.

8 §
Användning av vattenbruksregistret

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket samt de veterinärer som utför i lagen om djursjukdomar avsedda inspektioner har rätt att i övervakningen och i sina övriga tjänsteuppdrag använda vattenbruksregistret. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har rätt att använda vattenbruksregistret för forsknings- och statistiska ändamål.


Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2006.

Helsingfors den 21 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.