552/2006

Given i Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 6 § i trafikministeriets beslut av den 23 oktober 1998 om ändring av bilars konstruktion (779/1998) ett nytt 5 mom. och till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

6 §
Ändring av motorn

5. Vid ändring av en bils motor så att drivkraften blir flytgas eller naturgas skall installationen av gasaggregatet besiktigas på det sätt som anges i 6 kap. i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). Vid installation av flytgasaggregat skall delar som är godkända i enlighet med E-reglemente nr 67 och vid installation av naturgasaggregat delar som uppfyller kraven i E-reglemente nr 110 användas.

8 §
Avgasutsläpp från bil efter byte eller ändring av motorn

4. Vid ändring av en bils motor så att drivkraften blir flytgas eller naturgas skall de krav på avgasutsläpp som gäller för den aktuella bilen uppfyllas. Kraven på avgasutsläpp anses uppfyllda om den ändringsserie som används är avsedd att användas för bilen i fråga och uppfyller kraven i E-reglemente nr 115.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Förordningen tillämpas på sådana ändringar av konstruktionen som genomförs eller vid ändringsbesiktning uppvisas efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.