549/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen av den 11 mars 1994 om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 5 mars 2004 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering ingångna överenskommelsen om ändring av överenskommelsen av den 11 mars 1994 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland, som godkänts av republikens president den 20 januari 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 16 juni 2006, träder i kraft den 16 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 49/2006)

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.