536/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av 2, 3 och 4 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets beslut av den 29 maj 1996 om magistraternas verksamhetsområden (391/1996) 2 §, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 21, 22 och 23 punkten och

ändras 2 § 1, 12 och 24 punkten och 3 § 3, 12 och 13 punkten samt 4 § som följer:

2 §

Placeringshäradena och verksamhetsområdena för de magistrater som är enheter vid häradsämbetena är

1) Esbo härad, Lojo härad (placeringshärader med Esbo som huvudsaklig verksamhetsort) och Vichtis härad,


12) S:t Michels härad, Nyslotts härad (placeringshärader med S:t Michel som huvudsaklig verksamhetsort), Pieksämäki härad och Juva härad,


24) Rovaniemi härad, Kittilä härad, Kemi härad (placeringshärader med Rovaniemi som huvudsaklig verksamhetsort), Nordöstra Lapplands härad, Ranua-Posio härad, Torneå härad, Tornedalens härad, Enare-Utsjoki härad, Lapska armens härad och Sodankylä härad.

3 §

Placeringshäradena och verksamhetsområdena för de magistrater som är fristående ämbetsverk är


3) Åbo härad, Salo härad, Nystadsregionens härad (placeringshärader), S:t Karins härad, Loimaa härad och Reso härad


12) Jyväskylä härad, Jämsä härad, Saarijärvi härad (placeringshärader), Keuruu härad och Äänekoski härad samt

13) Uleåborgs härad, Brahestads härad (placeringshärader), Haukipudas härad, Kuusamo härad, Limingo härad, Pudasjärvi härad, Haapajärvi härad och Ylivieska härad.

4 §

De magistrater som avses i 2 § 1, 4, 5, 6, 9 och 16 punkten samt 3 § 1, 3, 7 och 11 punkten är tvåspråkiga.

De övriga magistraterna är finskspråkiga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningens 3 § 3 punkt och upphävandet av 2 § 8 och 10 punkten i inrikesministeriets beslut (391/1996) träder dock i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 juni 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.