528/2006

Given i Helsingfors den 16 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 14 mars 1997 om tillämpning av skogslagen (224/1997) 3 § 1―3 mom. och 4 § av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1178/1997, som följer:


3 §
Trädbestånd som lämnas att växa vid beståndsvårdande avverkning

Vid beståndsvårdande avverkning skall i första hand välväxande och högklassiga träd i de högsta kronskikten lämnas att växa.

Efter beståndsvårdande avverkning skall i skogsbeståndet finnas ett utvecklingsdugligt trädbestånd åtminstone i den omfattning som följande tabell anger och tillräckligt jämnt fördelat:

Trädslagsdominans och växtplatsens beskaffenhet Trädbeståndets övre höjd i meter
Under 12 Minst 12 Minst 14 Minst 16 Minst 18 Minst 20 Minst 22
Stamantalet, st/ha Grundyta, m2/ha
1 Södra och Mellanfinland 800 10 12 14 15 16 16
Norra Finland 700 9 11 13 14 14
2 Södra Finland 800 9 11 13 15 15 15
Mellanfinland 700 9 11 13 14 14 14
Norra Finland 700 8 10 12 12 12
3 Södra och Mellanfinland 800 9 11 12 13 13
Norra Finland 700 8 10 11 11 11
4 Södra och Mellanfinland 700 8 9 10 10 10
Norra Finland 600 7 9 9 9
5 Södra och Mellanfinland 600 7 9 11 12
Norra Finland 500 7 9 10
6 Södra och Mellanfinland 700 7 9 10 10
Norra Finland 600 7 9 10

På torvmarker som är lika näringsrika som växtplatserna 1–6 i tabellen tillämpas samma minimigränser. I de fall som tabellen inte gäller bestäms minimimängden utvecklingsdugligt trädbestånd i enlighet med växtplatsens och de utvecklingsdugliga trädslagens egenskaper.

Tabellens radrubriker:

1: grandominerade skogsbestånd på lundartad mo

2: tall- och grandominerade skogsbestånd på frisk mo

3: talldominerade skogsbestånd på torr mo

4: talldominerade skogsbestånd på karg mo

5: vårtbjörksdominerade skogsbestånd på frisk mo eller näringsrikare momark

6: glasbjörksdominerade skogsbestånd på frisk mo eller näringsrikare momark

Med norra Finland avses i denna paragraf och i 4 § Lapplands skogscentrals verksamhetsområde och från Kajanalands skogscentrals verksamhetsområde Hyrynsalmi, Puolanka och Suomussalmi kommuner samt från Norra Österbottens skogscentrals verksamhetsområde Ii, Kuivaniemi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski och Yli-Ii kommuner.

Med Mellanfinland avses i denna paragraf och i 4 §

– kommuner som hör till norra Österbottens och Kajanalands skogscentralers verksamhetsområden förutom kommuner som hör till Norra Finland,

– Sydösterbottens, Norra Savolax och Norra Karelens skogscentralers verksamhetsområden,

– följande kommuner som hör till Kustens skogscentrals verksamhetsområde: Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Maxmo, Nykarleby, Närpes, Oravais, Pedersöre, Vasa, Vörå,

– följande kommuner som hör till sydvästra Finlands skogscentrals verksamhetsområde: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää och Karvia,

– följande kommuner som hör till verksamhetsområdet för Birkalands skogscentral: Kihniö, Kuru, Mänttä, Parkano, Ruovesi, Vilppula och Virdois,

– följande kommuner som hör till verksamhetsområdet för Mellersta Finlands skogscentral: Hankasalmi, Jyväskylä, Jyväskylä lk, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kyyjärvi, Laukaa, Leivonmäki, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski,

– följande kommuner som hör till verksamhetsområdet för Södra Savolax skogscentral: Kangasniemi, Pieksämäki ja Pieksänmaa.

Med Södra Finland avses i denna paragraf och i 4 § kommuner som hör till Tavastlands-Nylands och sydöstra Finlands skogscentralers verksamhetsområden och Kustens, Sydvästra Finlands, Birkalands, Mellersta Finlands och Södra Savolax skogscentralers verksamhetsområde förutom kommuner som hör till Mellanfinland.

Trädbestånd som lämnas för beståndsvårdande avverkning på skyddsskogsområde och Enare, Enontekis, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki kommuners område har en minimigrundyta som är 1 m2 mindre per hektar än den minimigrundyta som är definierad för resten av Norra Finland och ett minimistamantal i 12 meter långa skogsbestånd som är 100 stammar lägre än i övrigt i Norra Finland.


4 §
Förutsättningar för förnyelseavverkning

När man bedömer huruvida en förnyelseavverkning får vidtas beaktas inte de träd som skulle gå att avlägsna genom beståndsvårdande avverkning.

Trädbeståndet är tillräckligt grovt för förnyelseavverkning om dess medeldiameter uttryckt i centimeter är minst följande:

Huvudsakligt trädslag och växtplatsens beskaffenhet Norra Finland Mellanfinland Södra Finland
Tall
Frisk eller näringsrikare mo 22 23 25
Torr mo 21 22 24
Karg mo 20 20 20
Gran
Lundartad eller näringsrikare mo 22 23 25
Frisk mo 21 22 23
Vårtbjörk
Lundartad eller näringsrikare mo 20 23 24
Frisk mo 20 22 23
Glasbjörk 18 20 20

Trädbeståndet är tillräckligt gammalt för förnyelseavverkning om dess medelålder uttryckt i år är minst följande:

Huvudsakligt trädslag och växtplatsens beskaffenhet Norra Finland Mellanfinland Södra Finland
Tall
Frisk eller näringsrikare mo 80 70 60
Torr mo 90 80 70
Karg mo 110 90 80
Gran
Lundartad eller näringsrikare mo 90 70 60
Frisk mo 100 80 70
Vårt- och glasbjörk
Lundartad eller näringsrikare mo 50 50 50
Frisk mo 50 50 50

Minimiålder på de i denna paragraf avsedda trädbestånd som lämnas för förnyelseavverkning på skyddsskogsområde och Enare, Enontekis, Kittilä, Muonio, Salla, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki kommuners område är 10 år högre än den minimiålder som bestämts för resten av Norra Finland och trädbeståndets medelgrovlek är en centimeter mindre än i resten av Norra Finland.

Förnyelseavverkning får företas innan trädbeståndet har uppnått den förnyelseduglighet som avses i 2 eller 3 mom. enbart om det finns särskilda skäl därför. Det särskilda skälet skall uppges i anmälan om användning av skog. Dylika skäl kan bl.a. vara att tillväxten är dålig eller att den ekonomiska avkastningen är obetydlig på grund av olämplig växtplats eller dålig kvalitet, gleshet eller sjukdom hos trädbeståndet. De grovleks- och ålderskrav som bestäms i 2 och 3 mom. gäller inte skogsbestånd som anlagts för specialändamål, såsom för julgransodling eller energivirke eller andra specialbestånd eller sådana bestånd där förnyelse av skogsbeståndet blir mera ändamålsenlig ekonomiskt sett än att beståndet får fortsätta växa.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Helsingfors den 16 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Biträdande avdelningschef
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.