523/2006

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 2006

Statsrådets beslut om upplösande av Längelmäki kommun och anslutning av kommunens områden till Jämsä stad och Orivesi stad

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Längelmäki kommun upplöses och kommunens områden överförs till Jämsä stad och Orivesi stad som följer:

Från Längelmäki kommun överförs till Jämsä stad

1) Följande byar i sin helhet: Eväjärvi (404), Hiukkaa (406), Kaukola (408), Kuusjärvi (413), Länkipohja (415), Ouninpohja (419), Päijälä (422), Rasi (425) och Vilkkilä (435).

2) Från Kalkku by (407) i sin helhet lägenheterna Karpuu 1:58, Halava 1:29 och Humalamäen lisämaa 1:37 samt skiftet i Vitalahti av lägenheten Uusitalo 1:88.

3) Korpi by (412) med undantag av en del av lägenheten Vanhatalo 3:0. Av lägenheten Vanhatalo 3:0 överförs följande 13 skiften till Jämsä stad: ett skifte nordväst om Velhonvesi, ett skifte inom lägenheten 1:29 i Kalkku by (407), ett skifte inom lägenheten 2:21, en ö i Velhonvesi, ett skifte sydost om Velhonvesi fram till gränsen till Länkipohja by, två skiften i sydvästra delen av Valkeajärvi, två skiften på stranden av Myllyvesi, ett skifte i Vitalahti i Myllyvesi, två skiften på stranden av Pompunlahti i Väärä-Kalkku och ett skifte i norra delen av Hangasjärvi.

4) Syväjärvi by (430) med undantag av lägenheterna Mattila II 2:15, Ilomäki II 2:18, Heinisuo II 2:20, Mäkelä II 2:21, Kauko II 2:22, Perälä II 2:23, Mattila IV 2:24, Ilomäki IV 2:27, Sillanpää IV 2:28, Mäkelä IV 2:30, Kauko IV 2:31, Perälä IV 2:32, Kannisto 2:35, Salo III 2:50, Sillanpää II 2:51, Minnanrinne 2:75, Haarikka 2:76, Manula IV 2:77 och Halkokorpi 2:88 samt det sydligaste skiftet av lägenheten Paavolanpelto 2:109.

5) Från lokaliseringsområdet 871 för inlösningsenheter i sin helhet inlösningsenheterna (järnvägsområden) 1:4, 1:5, 1:6 och 1:7.

6) Från lokaliseringsområdet 895 för landsvägar i sin helhet inlösningsenheterna 2:2, 2:4, 2:12, 2:13, 2:16 och 2:17 samt av inlösningsenheterna 2:1, 2:3, 2:5, 2:6 och 2:11 de delar som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Jämsä stad.

7) Från lokaliseringsområdet 876 för samfällda vattenområden i sin helhet det samfällda området 4:0 och en del av de samfällda områdena 3:0 och 5:0 som följer. Den nya kommungränsen på det samfällda området 3:0 löper från råmärke 7 på rån mellan lägenheterna 2:23 och 3:0 på norra stranden av Väärä-Kalkku-järvi mot sydost till en punkt vars koordinater i kartverkskoordinatsystemet är 6853048; 2540255. Från denna punkt fortsätter gränsen mot sydväst till punkten (6852355; 2539750), och därifrån vidare mot sydost via punkterna (6852035; 2540119) och (6852004; 2540432) till punkten (6851795; 2540579) i Myllyvesi, och därifrån vidare via punkterna (6851819; 2540667), (6851571; 2540857) och (6851461; 2540773) till råmärke 1 på rån mellan lägenheterna 1:69 och 1:46 på sydöstra stranden av Myllyvesi. Den nya kommungränsen löper från råmärke Vp på rån mellan lägenheterna 1:88 och 3:0 på sydöstra stranden av Iso Lääläjärvi mot nordväst till punkten (6851064; 2542951), och därifrån till råmärke 44 på rån mellan lägenheterna 1:36 och 3:0 på nordöstra stranden. Den nya kommungränsen löper från råmärke 70 på rån mellan lägenheterna 1:44 och 3:0 på sydöstra stranden av Velhonvesi norrut till punkten (6853826; 2542256), och därifrån via punkterna (6853826; 2542155) och (6853442; 2541942) till råpunkt 15 på rån mellan lägenheterna 1:57 och 3:4 på nordvästra stranden. Från det samfällda området 3:0 överförs till Jämsä stad den del som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Jämsä stad. Från det samfällda området 5:0 överförs följande 3 skiften till Jämsä stad: ett skifte i Säkki, ett skifte i Syväjärvi och ett skifte i Iso Heiniä.

Från Längelmäki kommun överförs till Orivesi stad

1) Följande byar i sin helhet: Attila (401), Eräsjärvi (402), Eräslahti (403), Hakosalmi (405), Kirjasniemi (409), Koivisto (410), Koljonkanta (411), Kylänoja (414), Löytäne (416), Maunu (417), Mulkola (418), Piittala (420), Puharila (421), Pääskylä (423), Raidisto (424), Ristjärvi (426), Rämesalo (427), Saviniemi (428), Solttila (429), Talviaistaipale (431), Tiihalanniemi (432), Tunkelo (433), Uuhiniemi (434), Vinkiä (436), Västilä (437) och Leväslahti (438).

2) Kalkku by (407) med undantag av lägenheterna Karpuu 1:58, Halava 1:29 och Humalamäen lisämaa 1:37 och skiftet i Vitalahti av lägenheten Uusitalo 1:88.

3) Från Korpi by (412) en del av lägenheten Vanhatalo 3:0. Av lägenheten Vanhatalo 3:0 överförs följande 3 skiften till Orivesi stad: ett skifte som sträcker sig från Väärä-Kalkku till Iso Kaukajärvi, en ö i Saarijärvi och ett skifte på en ö i Iso Kaukajärvi.

4) från Syväjärvi by (430) lägenheterna Mattila II 2:15, Ilomäki II 2:18, Heinisuo II 2:20, Mäkelä II 2:21, Kauko II 2:22, Perälä II 2:23, Mattila IV 2:24, Ilomäki IV 2:27, Sillanpää IV 2:28, Mäkelä IV 2:30, Kauko IV 2:31, Perälä IV 2:32, Kannisto 2:35, Salo III 2:50, Sillanpää II 2:51, Minnanrinne 2:75, Haarikka 2:76, Manula IV 2:77 och Halkokorpi 2:88 samt det sydligaste skiftet av lägenheten Paavolanpelto 2:109.

5) Från lokaliseringsområdet 871 för inlösningsenheter i sin helhet inlösningsenheterna (järnvägsområden) 1:1, 1:2 och 1:3.

6) Från lokaliseringsområdet 895 för landsvägar i sin helhet inlösningsenheterna 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:14 och 2:15 samt av inlösningsenheterna 2:1, 2:3, 2:5, 2:6 och 2:11 de delar som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Orivesi stad.

7) Från lokaliseringsområdet 896 för landsvägars biområden i sin helhet inlösningsenheten 6:1.

8) Från lokaliseringsområdet 876 för samfällda vattenområden i sin helhet de samfällda områdena 1:0 och 2:0 samt de delar av de samfällda områdena 3:0 och 5:0 som på ovan fastställt sätt inte överförs till Jämsä stad.

9) Från lokaliseringsområdet 878 för samfällda markområden i sin helhet områdena 1:0, 2:0, 3:1, 3:2 och 4:0.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Beslutet föranleder ingen ändring i kommunernas judiciella och administrativa indelning.

Verkningar på språklig indelning

De utvidgade kommunerna är finskspråkiga.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 21 juni 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Konsultativ tjänsteman
Kyösti Tornberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.