500/2006

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter 32/VLA/2006 6.6.2006 1.8.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (2001R0999); EGT Nr L 147, 31.5.2001, s. 1,
Kommissionens förordning (EG) Nr 546/2006 (2006R0546); EGT Nr L 94, 1.4.2006, s. 28

Helsingfors den 13 juni 2006

Regeringsråd
Maija Salo

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.