498/2006

Given i Helsingfors den 12 juni 2006

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

upphävs 38 § 2 mom. i handels- och industriministeriets arbetsordning (89/2006) av den 27 januari 2006, samt

fogas till en ny 33 a § som följer:

33 a §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid teknologiavdelningen

Avdelningschefen vid teknologiavdelningen avgör dessutom, ifall därom inte annorledes föreskrivs i denna arbetsordning, de ärenden som i gruvlagen (503/1965) och med stöd av denna föreskrivs att skall vara i ministeriets avgörande.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Helsingfors den 12 juni 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.