497/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätnormalsystem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i förordningen av den 14 november 1994 om mätnormalsystem (972/1994) 8 § samt

ändras 3 § 1 mom. och 7 § 1 punkten som följer:

3 §
Verkställande av det nationella mätnormalsystemet

Det nationella mätnormalsystemet verkställs genom primär- och sekundärnormaler.


7 §
Mätteknikcentralens uppgifter

Mätteknikcentralen skall utöver vad som på andra ställen stadgas

1) fungera som nationellt metrologiorgan i fråga om vetenskaplig metrologi och som sakkunnig i mätverksamheten inom sitt område,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Helsingfors den 15 juni 2006

Minister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.