486/2006

Given i Helsingfors den 15 juni 2006

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om justitieministeriet (543/2003) 3 §, sådan den lyder i statsrådets förordning 130/2005, som följer:

3 §
Ministeriets organisation

Vid justitieministeriet finns en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Från avdelningarna fristående enheter vid ministeriet är förvaltningsenheten, ekonomienheten, internationella enheten, enheten för intern revision, dataadministrationsenheten och informationsenheten.

I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om ministeriets organisation.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Helsingfors den 15 juni 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Förvaltningsdirektör
Olli Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.