473/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 18 § i lagen om avbetalningsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/1966) 18 § som följer:

18 §

Om det gods köpet avser utmäts för köparens skuld som inte beror på avbetalningsköpet, skall utmätningsmannen mellan säljaren och köparen verkställa uppgörelse enligt denna lag. Dessa skall ge utmätningsmannen de uppgifter som behövs för detta.

En utmätningssökande som inte har erhållit full betalning för sin fordran har samma rätt som köparen att överklaga utmätningsmannens beslut eller förfarande samt att med stöd av 13 § utföra talan med anledning av förrättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 10 mom. i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av utsökningslagen (469/2006).

RP 13/2005
LaUB 5/2006
RSv 40/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.