461/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 26 § i lagen av den 11 april 2003 om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) ett nytt 2 mom. som följer:

26 §
Tjänstledighet

I fråga om partiell sjukfrånvaro för en tjänsteinnehavare gäller vad som föreskrivs i 2 kap. 11 a § 1 och 2 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 227/2005
ShUB 9/2006
RSv 41/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.