454/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 9 december 2004 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.172(79) gjorda ändringarna i 1988 års protokoll (FördrS 12/2000) till 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968), vilka republiken president godkänt den 9 december 2005, träder i kraft den 1 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

(Ändringarna finns tillpåseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på svenska och finska.)

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.