439/2006

Given i Helsingfors den 7 juni 2006

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 15 februari 2006 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning (532/1998) avsedda skatter som betalas innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006 (113/2006) 2 §, som följer:

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2006 används följande utdelning:

Statsskatt 33,50 %
Kommunalskatt 56,56 %
Kyrkoskatt 3,35 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 4,25 %
― dagpenningspremie 2,34 %

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2006.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i juni 2006, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2006 till maj 2006 korrigeras.

Helsingfors den 7 juni 2006

Minister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.