431/2006

Given i Helsingfors den 2 juni 2006

Lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen av den 30 december 2004 om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004) ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

4 §
Lokalbefolkningens rättigheter

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har personer som är stadigvarande bosatta i byarna Raattama och Rauhala i Kittilä kommun rätt att i enlighet med 1 mom. jaga i den del av nationalparken som genom statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kittilä och Muonio kommuner (566/2003) har överförts från Kittilä kommun till Muonio kommun.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

RP 228/2005
MiUB 2/2006
RSv 27/2006

Helsingfors den 2 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.