400/2006

Given i Helsingfors den 24 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 9 mars 2000 om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär (275/2000) 5 § som följer:

5 §
Avläggande av examen

Den som deltar i specialveterinärutbildning skall

1) genomgå en ett år lång allmän utbildningsdel genom att vara verksam i uppgifter som lämpar sig för specialområdet,

2) genomgå en tre år lång utbildningsdel, som omfattar en grunddel och en fördjupad del, och av vilken högst två år genomförs i en universitetstjänst och minst ett år på annat ställe än vid universitet, varvid handledd praktik ingår,

3) slutföra av universitetet godkänd kursformad teoretisk utbildning,

4) genomgå ett förhör som universitetet ordnar för respektive specialområde eller fullgöra någon annan av universitetet godkänd studieprestation genom vilken kompetensen visas.

Universitetet kan bevilja undantag från de praktikplatser och praktiktider som avses i 1 mom. 2 punkten.

Vid inledandet av den treåriga utbildningsdelen utarbetar veterinären en plan som gäller hela utbildningen och där utbildningens innehåll och sättet att genomföra utbildningen anges. Universitetet granskar och godkänner planen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 24 maj 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.