353/2006

Given i Helsingfors den 11 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 § 1 mom.,

sådant det lyder i förordning 1243/2002, och

fogas till 3 §, sådan den lyder i förordning 291/1998, i nämnda förordning 1243/2002 och i förordning 544/2003, ett nytt 1a mom. som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket- och lastbilar (kategori N) och specialbilar samt för hus-, lik- och servicebilar i kategori M 80 km/h,

b) för sådana paketbilar (kategori N1) och specialbilar samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk år 1981 eller därefter eller vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk 1995 eller därefter 100 km/h,

c) för sådana paketbilar samt hus-, veterinär-, lik- och servicebilar vilkas totala massa är högst 3,5 ton och vilka är försedda med låsningsfria bromsar och skyddskudde för åtminstone föraren samt dessutom för husbilar med säten som godkänts för användning vid körning och är försedda med bilbälte, 100 km/h,

d) för bussar (kategori M2 och M3) 80 km/h, dock 100 km/h, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel 60 km/h; denna begränsning gäller dock inte en sådan motorcykel som till sin ursprungliga modell är utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),

f) för en moped (kategori L1e och L2e) samt lätt fyrhjuling (kategori L6e) 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

g) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde och annat terrängfordon 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled,

h) för en trafiktraktor 50 km/h, samt

i) för fordon med järnband eller med hjul som inte är försedda med luftfyllda däck, 20 km/h.

1a. En förutsättning för att en husbil skall kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att baktill på husbilen finns en rund gul skylt som har en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror och att husbilen vid besiktning eller typgodkännande har konstaterats uppfylla de krav som ställts för hastighetskategorin.


Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2006.

En husbil som har godkänts för hastighetskategorin 100 km/h och som har tagits i bruk för första gången innan denna förordning träder i kraft får utan hinder av kravet på hastighetsskylt i 3 § 1 a mom. användas till och med den 31 oktober 2006.

Helsingfors den 11 maj 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.