351/2006

Given i Helsingfors den 11 maj 2006

Statsrådets förordning om ändring av straffregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av justitieministeriet,

fogas till straffregisterförordningen av den 20 augusti 1993 (772/1993) en ny 12 § i stället för den 12 § som har upphävts genom förordning 1094/1999, som följer:

12 §

Efter det att en anteckning om en medborgare i en stat som är part i den europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål har gjorts i straffregistret skall rättsregistercentralen utom dröjsmål lämna denna stat uppgifter om anteckningen.


Denna förordning träder i kraft den 21 maj 2006.

Rådets beslut 2005/876/RIF; EGT nr L 322, 9.12.2005, s. 33

Helsingfors den 11 maj 2006

Minister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Ilari Hannula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.