336/2006

Given i Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 december 2001 om märkning och registrering av svin (1296/2001) 17 § som följer:

17 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds och styrs av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillsynen över att denna förordning iakttas utövas av länsveterinären inom länet, kommunalveterinären inom sitt tjänsteområde, besiktningsveterinären vid slakteriet samt inspektören vid arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning inom sitt verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2006.

Helsingfors den 2 maj 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Maija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.