290/2006

Given i Helsingfors den 18 april 2006

Kommunikationsministeriets förordning om en skylt för information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 88 d § 2 mom. i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant detta moment lyder i lag 234/2006:

1 §

Vid information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar genom en sådan skylt som avses i 88 d § 1 mom. 4 punkten i vägtrafiklagen (267/1981) skall skylten till sin utformning överensstämma med följande modell:

Skylten har en vit bild på blå botten. Skylten kan användas tillsammans med en text som informerar om skyldigheten att använda bilbälte. Texten får inte täcka skylten.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 18 april 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.