275/2006

Given i Helsingfors den 20 april 2006

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 29 december 2005 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1282/2005) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag eller kopior som på begäran framställts av ett protokoll eller någon annan handling som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas ut 2 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A 4 av en handling tas ut 0,50 euro per sida och i format A 3 tas ut 1 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 72 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver särskilda åtgärder tas ut 3 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos parten får dock inte överstiga 150 euro per handling.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Helsingfors den 20 april 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.