217/2006

Given i Helsingfors den 31 mars 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller dessutom humanitärt bistånd som avses i 49 § i räddningslagen (468/2003). Den gäller inte annat humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete eller verksamhet som finansieras under anslagsmomentet för egentligt utvecklingssamarbete eller verksamhet som avses i lagen om militär krishantering (211/2006).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

RP 5/2006
UtUB 1/2006
RSv 22/2006

Helsingfors den 31 mars 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.