196/2006

Given i Helsingfors den 16 mars 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 7 oktober 2005 om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (800/2005) 1 och 2.3 punkten i bilaga 1 samt 1 och 2 punkten i bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006 och den tillämpas första gången vid fördelningen av de kostnader som hänför sig till år 2006.

Helsingfors den 16 mars 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.