156/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) punkt 5.4 i bilaga 1,

ändras punkterna 1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1 och 5.6 i bilaga 1 samt punkterna 1―3, 5 och 6 i bilaga 2, sådana de lyder punkt 1 i bilaga 1 i förordning 625/2005, punkterna 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1 och 5.6 i bilaga 1 samt punkterna 1―3 och 6 i bilaga 2 i förordning 221/2005 och punkt 5 i bilaga 2 i förordning 1022/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2006 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2006.

Helsingfors den 17 februari 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.