143/2006

Given i Helsingfors den 16 februari 2006

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 18 november 2005 om ändring av patentlagen (896/2005):

1 §

I lagen av den 18 november 2005 om ändring av patentlagen (896/2005) träder 2 § 1 och 2 mom., 8 b och 8 c §, 27 § 1 mom., 29 och 35 §, 36 § 2 mom., 38 § 1 och 3 mom., 41 § 2 mom., 60 § 2 mom., 70 l § 2 mom., 70 m § 1 mom., 70 n § 2 mom. samt 71 a § i kraft och upphävs 27 § 2 mom. den 6 mars 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2006.

Helsingfors den 16 februari 2006

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Heli Siukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.