126/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens presidents förordning om ändring av 4 § 2 mom. i republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 14 oktober 2005 om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (854/2005) 4 § 2 mom. som följer:

4 §
Konsulat

Finland har ett konsulat som förestås av en utsänd tjänsteman i Las Palmas (Spanien), i Göteborg (Sverige) och i Sydney (Australien).Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.