104/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om specialtandläkarexamen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 april 2003 om specialtandläkarexamen (316/2003) 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Ikraftträdande

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 24 augusti 1984 om specialtandläkarexamen (629/1984) jämte ändringar, nedan den upphävda förordningen. På dem som senast den 31 december 2003 inledde de studier som avses i 6 a § i den upphävda förordningen tillämpas dock den nämnda paragrafen till och med den 31 december 2007.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Undervisningsråd
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.