95/2006

Given i Helsingfors den 3 februari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 22 december 2005 om kvoter för bidrag per tacka (1124/2005) 3 §, som följer:

3 §
Ansökan om kvot

Ansökan om kvot skall lämnas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen inom den tidsfrist som fastställs i jord- och skogsbruksministeriets årliga förordning om ansökningstider för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka. Ansökan skall göras på en blankett eller en datautskrift som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.


Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2006.

Helsingfors den 3 februari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Kaisa Sainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.