75/2006

Given i Helsingfors den 26 januari 2006

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare och av lagen om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) samt ikraftträdelsebestämmelsen i lagen av samma datum om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (659/2004):

1 §

Lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) och lagen om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (659/2004) träder i kraft den 1 februari 2006.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Helsingfors den 26 januari 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Överinspektör
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.