58/2006

Given i Helsingfors den 19 januari 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för domännamnsregistret

Kommunikationsverket beviljar på ansökan ett nytt domännamn, ändring av ett domännamn och överföring av ett domännamn i enlighet med 5, 7 och 8 § i lagen om domännamn (228/2003). Innehavaren av ett domännamn kan förnya domännamnet enligt 9 § i lagen om domännamn. En domännamnsavgift om 52 euro tas ut för beviljande av ett nytt domännamn, ändring av ett domännamn, överföring av ett domännamn och förnyande av ett domännamn.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.