1287/2005

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogs bruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter 86/05 22.12.2005 11.1.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Rådets direktiv 2002/53/EG (32002L0053); EGT L Nr L 193, 20.7.2002, s. 1
Rådets direktiv 2002/55/EG (32002L0055); EGT L Nr L 193, 20.7.2002, s. 33
Kommissionens direktiv 2003/90/EG (32003L0090); EGT L Nr L 254, 8.10.2003, s. 7
Kommissionens direktiv 2003/91/EG (32003L0091); EGT L Nr L 254, 8.10.2003, s.11

Helsingfors den 28 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.