1280/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), sådan den lyder i lag 974/2001:

1 §

Genom denna förordning justeras storleken på avgifterna enligt 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) så att de överensstämmer med förändringen i penningvärdet.

För behandling av tviste-, brott-, underställnings- och fullföljdsmål och mål som gäller extraordinärt ändringssökande samt för behandling även av annat rättskipningsmål vid förvaltningsdomstol tas rättegångsavgift ut som följer:

Domstol euro
högsta domstolen
― brottmål 102
― annat mål 204
högsta förvaltningsdomstolen 204
hovrätten
― brottmål 82
― annat mål 164
förvaltningsdomstolen 82
tingsrätten
―brottmål och fullföljdsmål enligt utsökningslagen 72
― jordrättsmål och jordrättsärenden samt tvistemål vars behandling upphör vid
― skriftlig förberedelse 72
― muntlig förberedelse 102
― huvudförhandling i sammansättning med en domare 133
― huvudförhandling i fulltalig sammansättning 164
marknadsdomstolen 204
arbetsdomstolen 204
2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

För behandling av ett mål eller ärende som har blivit anhängigt vid domstolen före denna förordnings ikraftträdande tas rättegångsavgift till det belopp som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 22 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsrådet
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.