1275/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tjänstetecken för Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 2 mom. i lagen av den 22 december 2005 om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005):

1 §
Uppgifter som framgår av tjänstetecknet

På framsidan av det i 3 § 3 mom. i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning (1157/2005) avsedda tjänstetecknet för jakt- och fiskeövervakare finns i enlighet med den bifogade modellen följande uppgifter på finska, svenska och engelska:

1) vilken tjänsteställning innehavaren av tjänstetecknet innehar (jakt- och fiskeövervakare),

2) att det är fråga om ett tjänstetecken,

3) innehavarens namn och fotografi,

4) innehavarens tjänstebenämning och arbetsgivare (Forststyrelsen),

5) tjänstetecknets nummer och giltighetstid.

På tjänstetecknets frånsida finns i enlighet med den bifogade modellen texten "Suomi/Finland" samt Forststyrelsens emblem. Dessutom finns där en hänvisning till lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning på vilken jakt- och fiskeövervakarens befogenheter grundar sig.

2 §
Tjänstetecknets tekniska del

Tjänstetecknet har en teknisk del i vilken har lagrats uppgifter om innehavaren av tjänstetecknet samt certifikat för elektronisk kommunikation.

3 §
Tjänstetecknets beskaffenhet och storlek

Tjänstetecknet är av plast och är 8,5 cm x 5,4 cm stort.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Matti Setälä

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.