1260/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 35 och 36 § i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 154/2005
ShUB 19/2005
RSv 129/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.