1235/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 3 april 2003 (262/2003) 12 § och 25 § 1 och 3 mom. som följer:

12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör:

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,

2) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,

3) statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation,

4) tillhandahållande av de allmänna verksamhetsbetingelserna och den allmänna servicen för statsrådet.

25 §
Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet och övriga ledamöter är utrikesministern, försvarsministern, inrikesministern och högst tre andra ministrar som statsrådet förordnar. När en minister har förordnats för behandling av ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde är också denna minister ledamot i utskottet.


I utrikes- och säkerhetspolitiska utskottet skall förberedelsevis behandlas viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och viktiga ärenden av annat slag vilka gäller Finlands relationer till främmande makter, viktiga ärenden gällande den inre säkerheten i anslutning därtill samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret. Utskottet behandlar också frågor som gäller samordningen av ärenden som hör till dess uppgiftsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Statsminister
Matti Vanhanen

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.