1220/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1069/2005, som följer:

18 §
Statsandel för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas åren 2006 och 2007 mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 66,68 procent och statens andel 33,32 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 164/2005
ShUB 34/2005
RSv 216/2005

Helsingfors den 29 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.