1168/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 20 maj 2004 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés beslut MSC.151(78) och MSC.158(78) gjorda ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner, vilka republikens president godkänt den 10 juni 2005, träder i kraft den 1 januari 2006 så som därom har avtalets.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.