1167/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Den i Genève den 24 september 2004 ingångna sjätte bilagan till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 112/2004), vilken republikens president godkänt den 22 december 2005, träder i kraft den 11 januari 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i bilagan är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 109/2005)

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.