1162/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om upphävande av 6 § 4 mom. i lagen om ungdomsstraff

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 4 mom. i lagen av den 21 december 2004 om ungdomsstraff (1196/2004).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 169/2005
LaUB 15/2005
RSv 187/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.