1141/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På förmögenhetsbeskattningen för skatteåret 2005 och tidigare år samt på uppbörd och indrivning av samt sökande av ändring i förmögenhetsskatt tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.