1139/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet föreskrivs med stöd av 19 § 3 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/1970) och 20 § 4 mom. lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970) samt 13 § 4 mom. lagen den 20 december 1974 om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), sådana dessa lagrum lyder i lag 491/1986 och 492/1986 samt 1001/1987:

1 §

De maximibelopp för plikt som anges i 19 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal, 20 § 4 mom. lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 13 § 4 mom. lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och som justerats genom statsrådets förordning av den 11 december 2002 (1069/2002) justeras i motsvarighet till förändringen i penningvärdet till 14 300 och 57 euros.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 22 december 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Regeringsråd
Tuija Wilska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.