1130/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 14 § i lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § i lagen av den 9 juli 2004 om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (625/2004) som följer:

14 §
Behandling av förskottsinnehållning med betalningsbefrielse vid redovisning enligt lagen om skatteredovisning

Ett belopp motsvarande de förskottsinnehållningar som är föremål för betalningsbefrielse under respektive skatteår adderas till det influtna belopp som skall redovisas i samband med den månadsredovisning som skall göras för den månad då beskattningen slutförs.

I statsbudgeten upptas ett anslag för finansiering av stödet till arbetsgivare.

Återkrävt stöd skall redovisas till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid månadsredovisningen i november 2006 som gäller skatteåret 2005.

RP 117/2005
FiUB 34/2005
RSv 174/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.