1129/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) en ny 10 § i stället för den 10 § som upphävts genom lag 724/2004 som följer:

10 §
Avdrag från statens debiteringsandel

Från statens debiteringsandel avdras det belopp enligt 125 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) som räknats den skattskyldige till godo.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2006.

RP 117/2005
FiUB 34/2005
RSv 174/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.