1120/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 13 a § lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/1946), sådant detta lagrum lyder i lag 864/2001:

1 §

De maximibelopp i 7 § 1 mom. lagen om kollektivavtal (436/1946) som föreskrivs för plikt är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 25 900 och 260 euro.

Maximibeloppet för plikt enligt 9 § 1 mom. lagen om kollektivavtal är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 25 900 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 december 2002 om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (1177/2002).

Helsingfors den 22 december 2005

Arbetsminister
Tarja Filatov

Konsultativ tjänsteman
Jouni Lemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.