1107/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 7 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004), sådant detta moment lyder i lag (885/2005):

1 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka nödvändiga kliniska näringspreparat som används vid behandling ersätts med 72 procent av den grund för ersättningen som avses i 5 kap. 9 § 1 eller 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) är:

1) Komjölksallergi hos små barn,

2) Komjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat,

3) Medfödda störningar i ämnesomsättningen,

4) Tillstånd som kräver daglig slangmatning.

2 §

Sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka nödvändiga kliniska näringspreparat som används vid behandling ersätts med 42 procent av den grund för ersättningen som avses i 5 kap. 9 § 1 eller 2 mom. i sjukförsäkringslagen är:

1) Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter,

2) Svåra undernäringstillstånd hos barn.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.