1096/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 27 § i lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1160/2003, som följer:

27 §

De bestämmelser i lagen om tryckkärl som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem får tillämpas till den 29 maj 2002. Detsamma gäller andra sådana bestämmelser än 21 c § i förordningen om tryckkärl (549/1973), som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem och som givits med stöd av nämnda lag. Till den del det är fråga om tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde eller tryckbärande anordningar i fartyg eller tryckbärande anordningar i luftfartyg eller deras användningsutrustning kan ovan avsedda bestämmelser dock tillämpas till den 31 december 2008.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 196/2005
EkUB 20/2005
RSv 199/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.