1086/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 8 och 16 § som följer:

8 §
Slutredovisning

Den femte rättelseredovisningen för ett skatteår är slutredovisning, och därefter görs för skatteåret i fråga inga redovisningar skatteårsvis.

16 §
Redovisning per skatteår

Efter det femte kalenderåret efter skatteåret görs för skatteåret i fråga inga redovisningar skatteårsvis. De samfundsskatter som flyter in och återbetalas för skatteåret i fråga redovisas enligt utdelningen för det äldsta skatteår som redovisas skatteårsvis.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas på slutredovisningar som görs den 1 januari 2006 och därefter.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.