1061/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 26 augusti 2005 om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner (662/2005) 2.2 punkten i bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005, och den tillämpas första gången vid fördelningen av kostnader som hänför sig till år 2005.

Helsingfors den 15 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Harri Isokorpi

bilaga 2

2.2. Koefficienter för fonderad ålderspension
1i2005 = 0,0240 (formel(1a))
2i2005 = 0,0000 (formel(1a))
3i2005 = 0,0020 (formel(1a))

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.